Úvod_ObčanAktualityAktuality z městaPlzeň chce investovat desítky milionů korun do obnovy a rozvoje parků a rekreačních oblastí

Plzeň chce investovat desítky milionů korun do obnovy a rozvoje parků a rekreačních oblastí

Park u sídliště na Vinicích (ilustrační foto: M. Pecuch)

Park u sídliště na Vinicích (ilustrační foto: M. Pecuch)

Město Plzeň má širokou nabídku zelených ploch k relaxaci a rekreačnímu sportu na svém území. Kromě parků má město nyní 11 vyhlášených rekreačních oblastí. Pro roky 2019 – 2025 má Plzeň připravený návrh prioritních investičních akcí do obnovy a rozvoje parků a rekreačních oblastí.

Většina parkových ploch byla založena v Plzni před mnoha lety. Sadový okruh kolem historického jádra a Lochotínský park vznikly již v 19. století. Další parky zásadního významu pro občany města vznikly v polovině 20. století. Jedná se především o Borský park a park Homolka. Aby tato prostranství mohla nadále plnit svoji rekreační funkci, musí projít výraznou regenerací.

V následujícím období je potřeba pokračovat především v obnově historických parků. V tomto období byla dokončena revitalizace první, severozápadní, části Lochotínského parku a obnoven Lobezský park. Obnovu potřebuje Borský lesopark i lesopark Homolka. Dále je potřeba zkvalitňovat a rozvíjet rekreační potenciál plzeňských oblastí a současně chránit přírodě blízké prostředí před devastací. U rekreačních oblastí je třeba upřít pozornost zejména na nově vyhlášené rekreační oblasti Kyjovský a Radčický les.

Největší park v Plzni, Borský park, prochází postupnou obnovou, která byla zahájena ve spolupráci s veřejností v roce 2005, v Lochotínském parku byla v roce 2015 dokončena první část – severozápadní. V roce 2002 byl vybudován metodou komunitního plánování park Zemník Košutka, u něhož v současnosti probíhá příprava rozšíření o plochu zrušeného hřiště BMX a to opět ve spolupráci s veřejností.

Kromě parků má Plzeň v současnosti 11 vyhlášených rekreačních oblastí. Jedná se o lesoparky a lesní komplexy většinou na okrajích města. Největší rekreační oblastí je oblast Boleveckých rybníků. Cílem investic v těchto oblastech je především vybudování logické sítě vycházkových cest, odpočívadel, vyhlídek a možností k provozování různých sportovních aktivit a možností vzdělávání, jako jsou naučné stezky, informační systémy, komentované vycházky. Významným úkolem udržitelného rozvoje rekreačních oblastí je kromě rekreační vybavenosti ochrana přírodních hodnot území, jakými jsou péče o lesní porosty, vodní toky a vodní plochy, ochrana dřevin a potlačování invazních druhů. Při vybavování lesoparků drobným mobiliářem chce město spolupracovat i s Fakultou umění a designu ZČU, zejména s jejími studenty.

Investice do oblasti zeleně v letech 2018 – 2025:

Název projektuOdhad nákladů (mil. Kč)
Parky, veřejná prostranství
Lochotínský park JV část - dokončení25
park U Ježíška - pokračování  realizace (majetková jednání)35
sídliště Košutka - regenerace plochy po areálu BMX (park "Podzemník")10
park ve Slovanském údolí - pokračování4
Park Vinice (jižní část) - pokračování západním směrem20
Park za Plazou - revitalizace parku, cestní síť30
 
Rekreační oblasti
Bolevecké rybníky (rekreační vybavení, naučné stezky, úpravy u klubovny u Seneckého rybníka1
park U jezírka Košutka - pokračování v postupné regeneraci parku8
Borský park, lesopark a České údolí - pokračování v regeneraci parku3
Homolka, Hradiště krajina -  pokračování v regeneraci2
Dubová hora - cestní síť, odpočívadla, vyhlídky15
Valcha - rozvoj rekreační oblasti, cesty, odpočívadla, vybavenost2
Pytel - rekreační vybavení, naučné stezky, nové stezky, lávka10
Kyjovský a Radčický les - rekreační vybavení oblasti, nové cesty, odpočívadla, doplnění krajinné zeleně10

Text: Adriana Jarošová


Zveřejněno: 19. 10. 2018, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně