Archiv města se podílel na nové publikaci o plzeňských archivech

Publikace byla zpracována plzeňskými archiváři, obsahuje zajímavosti, jež se vztahují k městu Plzni, a to od nejstarší historie až téměř po současnost.

Foto: Archiv města Plzně

Foto: Archiv města Plzně

Nakladatelství Starý most vydalo novou publikaci 100 zajímavostí z plzeňských archivů. Členy autorského kolektivu byli za Archiv města Plzně vedoucí Adam Skála, který napsal úvod k městskému archivu, a Kateřina Fantová.

Publikace byla zpracována plzeňskými archiváři, obsahuje zajímavosti, jež se vztahují k městu Plzni, a to od nejstarší historie až téměř po současnost. Vybrané archiválie pocházejí ze sbírek a fondů Archivu města Plzně, Státního oblastního archivu v Plzni a Archivu společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s.

Ve vydané knize mohou její čtenáři najít kupříkladu všechny archivní kulturní památky uložené v Archivu města Plzně, jimž je až do 7. prosince 2017 věnována výstava v mázhauzu plzeňské radnice, dále české domácí úlohy rakouských arciknížat, český herbář či propagandistické plakáty a letáky z počátku druhé poloviny 20. století.