ÚvodObčanAktualityAktuality z městaTisíce dětí v Plzni půjdou k zápisům, v dubnu do prvních tříd, v květnu do školek

Tisíce dětí v Plzni půjdou k zápisům, v dubnu do prvních tříd, v květnu do školek

Ilustrační foto

Ilustrační foto

V Plzni už za několik týdnů odstartují zápisy pro tisíce dětí, a to do mateřských a základních škol. V případě mateřinek se uskuteční od 2. do 16. května, u prvních tříd od 1. do 30. dubna. Kapacity mateřských i základních škol v krajské metropoli jsou dostatečné, v případě školek bude z celkových 5162 míst pro nové děti uvolněno zhruba 1500 míst. V případě základních škol předpokládá radnice, že do prvních tříd v 26 základních školách zřizovaných městem Plzeň nastoupí kolem 1600 žáků. Pro prvňáčky je připraveno 72 tříd.

„V Plzni nám v posledních pěti letech rostly počty dětí přecházejících ze školek do prvních tříd, tento trend ale ustává. Letos očekáváme podobné množství prvňáčků jako loni. Zklidňuje se nám také situace ve školkách,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký.

Mateřské školy

Zápisy do mateřských škol se v Plzni uskuteční od 2. do 16. května. Opět pro ně využijeme aplikaci na www.mszapis.plzen.eu. Tam budou od konce března všechny potřebné informace pro rodiče, stejně jako na webech příslušných mateřských škol,“ řekla náměstkyně primátora pro oblast školství a sociálních věcí Eva Herinková. Pro zápis bude v souladu s novelou školského zákona rozhodující trvalý pobyt dítěte. K zápisu rodiče přinesou vyplněnou přihlášku, kterou naleznou na uvedeném webu, rodný list a průkaz zdravotního pojištění dítěte, svůj občanský průkaz, případně doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců – tak originál potvrzení z ohlašovny pobytu.

„Celková kapacita našich městských mateřských škol je 5162 míst, volných míst máme zhruba 1500. Předpokládáme, že bychom měli mít místo pro všechny tříleté a starší děti s trvalým pobytem v Plzni. Ta situace ve školkách se totiž postupně uklidňuje, od roku 2013 zaznamenáváme výraznější přesun silných ročníků dětí z mateřinek do základních škol,“ uvedla vedoucí odboru školství mládeže a tělovýchovy plzeňského magistrátu Dagmar Škubalová.

Základní školy

Zápisy do 1. ročníku základních škol se budou konat od 1. do 30. dubna. Konkrétní termíny si stanoví základní školy. Většina z nich bude mít zaveden elektronický registrační systém, který rodičům umožňuje vybrat si konkrétní čas, kdy přijdou k zápisu a před školou se tak nebudou tvořit fronty. Přehled termínů bude na www.plzenskeskoly.cz i na informačních serverech jednotlivých škol. Rodiče mohou zvolit libovolnou školu, přednostní právo na přijetí mají ale ve školách takzvaně spádových, kde je rozhodující místo trvalého pobytu dítěte.

Letos se zapisují děti, které do 31. srpna 2018 dovrší šestý rok věku. Rodiče či zákonní zástupci, kteří s nimi jdou k zápisu, přinesou rodný list dítěte a doklad o jeho trvalém pobytu. „Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič do 30. dubna požádat o odklad školní docházky. Tato žádost musí být doložena doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Upozorňujeme, že je povinností rodiče dostavit se k zápisu, a to i tehdy, pokud uvažuje o odkladu povinné školní docházky. To projedná s ředitelem školy a nejlépe v den zápisu požádá o odklad,“ dodala Dagmar Škubalová.

Kapacita základních škol v Plzni je dostatečná. „Máme 16226 míst, přičemž k 1. září 2017 navštěvovalo školy 14072 žáků, volných je tudíž 2154 míst,“ doplnila Dagmar Škubalová. Vůbec největší základní školou v Plzni je 15. ZŠ ve Skvrňanech s počtem žáků 1058, naopak nejmenší je základní škola v Plzni - Božkově pro přibližně stovku dětí.

Počty žáků v 1. ročnících ve školním roce:

  • 2011/12 – 1519 žáků – 71 tříd (k zápisu přišlo 1871 dětí, zapsaní žáci – 1590)
  • 2012/13 – 1649 žáků – 75 tříd (k zápisu přišlo 1998 dětí, zapsaní žáci – 1709)
  • 2013/14 – 1671 žáků – 73 tříd (k zápisu přišlo 2117 dětí, zapsaní žáci – 1748)
  • 2014/15 – 1843 žáků – 80 tříd (k zápisu přišlo 2319 dětí, zapsaní žáci – 1947)
  • 2015/16 – 1848 žáků – 80 tříd (k zápisu přišlo 2392 dětí, zapsaní žáci – 1902)
  • 2016/17 – 1818 žáků – 78 tříd (k zápisu přišlo 2320 dětí, zapsaní žáci – 1957)
  • 2017/18 – 1654 žáků – 72 tříd (k zápisu přišlo 2305 dětí, zapsaní žáci – 1685)

Text: Eva Barborková


Zveřejněno: 19. 3. 2018, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně