Demografie

Vývoj počtu obyvatel v Plzni je úzce spjat s rozmachem průmyslu ve městě. Značné zvýšení počtu obyvatel nastalo v minulém století v letech 1869 - 1890 s rozvojem Škodových závodů a jiných průmyslových podniků. Počet obyvatel poměrně dynamicky rostl až do konce 19. století a dále i v první třetině 20. století. Po druhé světové válce dochází k poklesu obyvatel vlivem odsunu Němců a migrace obyvatelstva do pohraničí.

Ve druhé polovině 20. století se projevuje rychlý růst počtu obyvatel. Jsou budována nová sídliště s velkým množstvím panelových bytů, do nichž se stěhují lidé ze širokého okolí Plzně. Od poloviny 80. let začíná stagnace a později i pokles počtu obyvatel, což zřejmě souvisí se změněným demografickým chováním obyvatelstva obecně, ale i s menším množstvím dokončovaných bytů při asanaci a opravách objektů v centru města. Ke konci roku 2003 žilo v Plzni přibližně 164 000 osob.

Zatím poslední sčítání lidu, domů a bytů se odehrálo v roce 2011. Pro základní představu uvádíme některé vybrané údaje. Podrobné informace najdete na odkazech níže.

Vybrané základní ukazatele

(Zdroj: Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů - Plzeň-město 2011)

Celkem obyvatelŽenyMužiCelkem se státním občanstvím ČR
188 04596 22991 816172 798

 

Podle věku0 - 1415 - 6465 a více
 23 865130 77732 751

 

Ekonomicky aktivní Obydlené domyObydlené byty
93 516z toho zaměstnaní21 32379 707
 86 278  

Více informací najdete na : Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Plzni, Český statistický úřad

Zveřejněno: 11. 7. 2018, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně