Geografie

Zeměpisná poloha
Zeměpisná šířka 49° 44´ N
Zeměpisná délka 13° 23´ E
Nadmořská výška 293 - 452 m

Město Plzeň se rozkládá v Plzeňské kotlině na soutoku čtyř řek - Mže, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy, jejichž splynutím vzniká řeka Berounka. Centrum města leží v nadmořské výšce okolo 310 m n. m., v okrajových částech se nachází několik vrchů s nadmořskou výškou přesahující 400 m. Nejbližší vzdálenost z Plzně k moři činí necelých 500 km, a to do Štětínského zálivu v Baltském moři nebo do Terstského zálivu v Jaderském moři. Město však nemá přímé spojení s mořem vnitrozemskou plavbou.

 

Geografická mapa PlzněKLIMA

Klimatická oblast mírně teplá s dlouhým a suchým létem, krátkými a mírně teplými přechodnými obdobími jara a podzimu a velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Dlouhodobé klimatické údaje (1971 - 2010) (Plzeň - Bolevec)

 • Průměrný roční úhrn srážek 533 mm 
 • Průměrné roční teploty 7,7 °C
 • Nejvyšší naměřená teplota 40,1 °C
 • Nejnižší naměřená teplota - 28,0 °C
 • Průměrné trvání slunečního svitu v roce 1 690 hodin (Plzeň - Mikulka)
 • Průměrný počet dní s mlhou v roce 40


Převažující směry větru během roku (Plzeň - Mikulka):

 • severovýchodní 16,3 % 
 • severní 14,2 %
 • jihozápadní 32,1 %

Koncepce životního prostředí v Plzni

Koncepce životního prostředí v Plzni je pojata jako programový dokument města Plzně, který definuje principy aktivní politiky města v oblasti péče o životní prostředí a určuje nutné kroky městské správy pro další období. Stanoví stěžejní cíle, představující hlavní směry péče o životní prostředí, v nichž by se měla městská správa nejvíce angažovat:

 • snížení zátěže prostředí emisemi a hlukem,
 • zajištění funkčního systému městské zeleně a příměstské krajiny,
 • zabezpečení čistoty města a efektivního a ekologického nakládání s odpady,
 • efektivní spolupráce s veřejností a ekologická výchova občanů,
 • zlepšení péče o veřejná prostranství v zastavěné části města.

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav Plzeň, město Plzeň

Zveřejněno: 23. 9. 2014, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně