Městské obvody

Město Plzeň je rozděleno do deseti městských obvodů. Konkrétní informace naleznete na webových stránkách těchto městských obvodů.

Městský obvod Plzeň 1

http://umo1.plzen.eu

Městský obvod Plzeň 1 vznikl jako správní jednotka v roce 1981 v období rozsáhlé bytové výstavby a tím i přílivu nových obyvatel. Dnes je plzeňskou "Jedničkou" v počtu obyvatel (více než 50 tisíc), čistotou ovzduší, rozlohou sídlišť bytových domů, počtem rybníků a rozsáhlým rekreačním zázemím.

Městský obvod se nachází v severní části Plzně a proto je někdy také nazýván Severním předměstím. Zahrnuje území staré městské čtvrti Roudná a původně samostatné obce Bolevec s osadami Bílou Horou a Košutkou, doplněné později vilovou zástavbou Lochotína a pak postupně propojené sídlišti Lochotín, Bolevec, Košutka a Vinice.

Městský obvod Plzeň 2-Slovany

http://umo2.plzen.eu

Město Plzeň je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, městem statutárním členěným na městské obvody. Dle Statutu města Plzně, v platném znění, se území města člení na 10 městských obvodů. Městský obvod Plzeň 2 - Slovany tvoří místní části - Božkov, Doudlevce (část), Hradiště, Koterov, Lobzy (část) a Východní předměstí (část).

Katastrální výměra obvodu je 1639 ha a žije zde cca. 35,5 tis. obyvatel. Městský obvod Plzeň 2 - Slovany se nachází v jihovýchodní části města a je ohraničen Hlavním nádražím ČD na severu, řekami Radbuzou a Úhlavou na západě a částečně řekou Úslavou na východě. Obvod přímo sousedí s obvody Plzeň 3, Plzeň 4 a Plzeň 8.

Městský obvod Plzeň 3

http://umo3.plzen.eu

Městský obvod Plzeň 3 je svojí rozlohou 3 546 ha jedním z největších plzeňských obvodů. Počet obyvatel k 1. 1. 2012 činil 50 312. Obvod slučuje jak historickou část města, tak části historicky mladší jako jsou Bory, Doudlevce, Skvrňany, Nová Hospoda, Zátiší, Valcha či Radobyčice.

Městský obvod Plzeň 4

http://umo4.plzen.eu

Čtvrtý plzeňský městský obvod se nazývá podle jedné z původních osad Doubravka. Obvod tvoří východní část města Plzně, sousedí na severu s prvním, na západě s třetím a s druhým městským obvodem na jihu. Náš obvod se skládá z původních obcí Doubravka, Letná, a Lobzy, které jsou dnes již srostlé v jeden městský celek a z obcí Bukovec, Červený Hrádek, Újezd a Zábělá, tvořících stále ještě samostatné satelity.

Doubravka je dnes dynamicky se rozvíjející částí Plzně. V oblastech mezi satelitními obcemi vznikají nové zóny rodinných domků, proluky v městské zástavbě jsou zastavovány bytovými domy. V územním plánu jsou velké rozvojové plochy pro bydlení i průmysl. Dnes žije v Doubravce 25 tisíc obyvatel.

Městský obvod Plzeň 5-Křimice

http://umo5.plzen.eu

Plzeň 5-Křimice je městský obvod na západě statutárního města Plzně. Městský obvod tvoří téměř celé katastrální území historické obce Křimice a nepatrný jihozápadní výběžek katastru historické obce Radčice u Plzně. Obvodem protéká řeka Mže. 

Městský obvod Plzeň 5 je organizační složkou města Plzně a správním obvodem pro výkon přenesené působnosti. Působnost a pravomoc obvodu je stanovena obecně závaznou vyhláškou - Statutem města Plzně.

Městský obvod Plzeň 6-Litice

http://umo6.plzen.eu

Plzeň 6 - Litice je městský obvod v jižní části statutárního města Plzně. Obvodem protéká Litický potok a řeka Radbuza, na které byla vybudována přehradní nádrž České údolí.

První historická zmínka o vsi je z roku 1211. V roce 1970, byly Litice opět po šesti letech připojeny k Plzni. Od roku 1990 jsou samostatným městským obvodem Plzeň 6.

Městský obvod Plzeň 6 je organizační složkou města Plzně a správním obvodem pro výkon přenesené působnosti. Působnost a pravomoc obvodu je stanovena obecně závaznou vyhláškou - Statutem města Plzně.

Městský obvod Plzeň 7-Radčice

http://umo7.plzen.eu

Městský obvod Plzeň 7-Radčice má rozlohu 4070411 m2 a t.č. 937 obyvatel, nachází se na západní straně Plzně, mezi MO Plzeň 9-Malesice a jižněji situovaným MO Plzeň 5-Křimice. Leží na levém břehu řeky Mže a při výjezdu směrem na Plzeň je sevřen chráněným přírodním skalním útvarem, na kterém je postaven romantický zámeček z počátku 20.století.

K Plzni přísluší Radčice od roku 1976 , od r. 1990 jsou městským obvodem č. 7. MO má zemědělský charakter daný úrodnou půdou v jeho okolí a protékající řekou Mží. Na severu jeho katastru se nachází i vzrostlé lesy. Centrum obvodu je chráněnou památkovou vesnickou zónou, vč. návsi s kapličkou a historickými statky. Na západním okraji obvodu vyrostl průmyslový areál pro lehkou výrobu.

Městský obvod Plzeň 8-Černice

http://umo8.plzen.eu

Městský obvod Plzeň 8–Černice rozkládající se na výměře více než 5 km2 se nachází v jižní části Plzně. Severozápadní hranici tvoří pravý břeh řeky Úhlavy na jihovýchodě do jeho katastru zasahuje les, jehož cyklostezky vás dovedou až na zříceninu hradu Radyně. Historické centrum Černice bylo postaveno v 1. polovině 15 století, kdy již patřilo k městu Plzni, v současné době bylo vyhlášeno památkovou rezervací „Selská náves“, v nedávno minulých letech zde byl otevřen Pivovarský dvůr s vlastní výrobou piva.

V severovýchodní části obvodu je postaveno nákupní centrum Olympia Plzeň s multikinem, poštou a mnoha menšími obchody, obchodní dům Kika i benzínová čerpací stanice. Ve starší zástavbě je zrekonstruovaná Tyršova základní škola, která dětem na prvním stupni nabízí vyučování dle programu „Začít spolu“.

Městský obvod Plzeň 9-Malesice

http://umo9.plzen.eu

Nedaleko Plzně severozápadním směrem se nalézá Obec Malesice. O vsi Malesice jsou doloženy první písemné zprávy z r. 1239, kdy ji držel ve vlastnictví Zdeslav, syn Ratmírův. Některý z jejích dalších majitelů, snad nejmladší Děpolta ze Zbiroha - Děpolt z Malesic, objevující se v pramenech v l. 1297-1321 postavil nedaleko odtud hrad Kyjov, k němuž pak Malesice patřily. Kyjovský statek se dostal r. 1365 do vlastnictví kladrubského kláštera.

Obdobně jako jiné církevní statky byly pravděpodobně i Malesice s hradem Kyjovem zabrány západočeskou šlechtou či spíše některými z bohatých plzeňských měšťanů, kteří v husitském období získávali majetek v okolí Plzně. Nejpozději v r. 1462 patřily Malesice Norimberčanu Antonínu Harsdorferovi, jenž se v době čilých styků Plzně s Norimberkem usadil v Plzni a oženil se s místní rodačkou Barbarou Fritzovou.

Městský obvod Plzeň 10-Lhota

http://umo10.plzen.eu

Městský obvod Plzeň 10-Lhota vznikl 1.1.2003 na základě Dohody o připojení obce Lhota k městu Plzeň a rozkládá se v jihozápadním okraji Plzně na 389 ha.Městský obvod Plzeň 10-Lhota je částí územně členěného statutárního města s pravomocí svých orgánů na úseku samostatné a přenesené působnosti.

V roce 2008 zde již žilo cca 900 obyvatel. Ještě v roce 2002 měla Lhota kolem 400 občanů, což dokazuje na vysokou dynamiku stavebního rozvoje zdejšího území a předpokládaný trvalý růst počtu obyvatel.

Mapa městských obvodů

Zveřejněno: 30. 1. 2013, Martin Pecuch

Kam pokračovat...

Tradiční akce města Plzně