Ocenění města

 

Cena 1. června

Cena se uděluje na slavnostním zasedání Zastupitelstva města Plzně konaného na počest 1. června 1953 obvykle za osobní účasti oceněného a sestává z výtvarného díla symbolizujícího Den prvního zvonění a z věcného daru. Udělení je zaznamenáno v Pamětní knize města Plzně.

Cenu uděluje rada města k návrhu primátora. Podnět k udělení ceny může podat každý člen zastupitelstva města nebo městského obvodu na základě podnětu občanů nebo z vlastního uvážení.

Přehled laureátů ocenění:

* 1993 Pavel Tigrid (významný český spisovatel, publicista a politik, jeden z nejvýznamnějších představitelů protikomunistického exilu)

* 1994 Fero Fenič (filmový režisér, scénárista, producent)

* 1995 Jacques Rupnik (francouzský politolog, historik, zabývá se střední a východní Evropou)

* 1996 Roger Scruton (britský filosof, estetik, politolog, spisovatel a hudebník)

* 1997 Jefim Fištejn (politický komentátor, publicista, esejista)

* 1998 Adam Michnik (polský historik, esejista, publicista, patřil k předním disidentům v hnutí Solidarita)

* 1999 doc. PhDr. Vilém Prečan, CSc. (historik, zabývá se moderními českými dějinami)

* 2000 Ph.D. JUDr. Oto Ulč, M.A. (politolog, publicista, spisovatel, jeden z nejznámějších českých exulantů)

* 2001 Petra Procházková (novinářka a humanitární pracovnice)

* 2002 Jan Šibík (fotoreportér, je známý svými fotografiemi z válečných konfliktů v Čečensku, Rwandě, Sieře Leoně, Liberii ad.)

* 2003 Jaromír Štětina (novinář, publicista, dokumentarista, známý jako válečný zpravodaj z míst dřívějšího Sovětského svazu)

* 2004 Michal Kubal (novinář, zahraniční, válečný zpravodaj)

* 2005 Ivan Medek (novinář, publicista, signatář Charty 77)

* 2006 Petruška Šustrová (novinářka, překladatelka, scénáristka, signatářka a mluvčí Charty 77)

* 2007 Jiří Stránský (spisovatel, scénárista, dramatik, překladatel)

* 2008 Sabina Slonková (přední investigativní žurnalistka s dlouholetou praxí redaktorky v Mladé frontě DNES, od roku 2005 působí v týmu internetového zpravodajského deníku Aktuálně cz)

* 2009 Václav Havel (bývalý prezident ČR, spisovatel, dramatik, jeden ze zakladatelů a prvních mluvčích Charty 77)

* 2010 Jiří Gruntorád (šíření zakázané literatury v totalitním režimu, zakladatel knihovny, která ochraňuje největší sbírku zakázaných a exilových knih, dokumentů, časopisů a dalších materiálů v Česku)

* 2011 Dana Němcová (signatářka Charty 77, podpora nespravedlivě stíhaných a vytrvalá angažovanost při prosazování lidských práv a svobod)

* 2012 PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. (prosazování principů demokracie, podpora a distribuce samizdatové literatury v dobách nesvobody)

* 2012 Ivan Martin Jirous in memoriam (statečné občanské postoje a nekompromisní vystupování proti totalitnímu režimu, publicistická a literární činnost a osobní přínos české kultuře)

* 2014 Bohumil Doležal, Ph.D. (literární kritik, politický komentátor, publicista a vysokoškolský učitel, za neúnavnou a zásadovou angažovanost ve veřejném životě a soustavnou společensko-kritickou činnost)

* 2015 Ing. Rudolf Battěk in memoriam (český a československý filozof, sociolog a politik, za odvážnou a nesmlouvavou obhajobu a prosazování principů demokracie a svobody a za neúnavnou a zásadovou angažovanost ve veřejném životě)

* 2016 Mgr. Ivan Binar (český novinář, publicista, spisovatel a dramatik, za trvalou obhajobu a prosazování principů demokracie, lidských práv a svobod)

*2017 Prof. PhDr. Ladislav Hejdánek, dr. h. c. (český filozof, jeden z mluvčích Charty 77 a emeritní profesor ETF UK, za trvalou obhajobu a prosazování principů demokracie a lidských práv a svobod)

*2018 Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D. (politik, vysokoškolský učitel, autor odborných publikací, filosof a signatář Charty 77, za trvalou obhajobu a prosazování principů demokracie a lidských práv a svobod)

Zveřejněno: 10. 1. 2019, Martin Pecuch

Kam pokračovat...

Tradiční akce města Plzně