Ocenění města

 

Čestné občanství města Plzně

Čestné občanství lze udělit za života nebo in memoriam.

Vyznamenaný obdrží listinu o udělení čestného občanství, opatřenou znakem města Plzně a otiskem historické pečeti. Jde-li o udělení čestného občanství in memoriam, obdrží listinu o udělení čestného občanství některý z dědiců vyznamenaného.
 
Listinu o čestném občanství předává jménem města Plzně primátor města zpravidla na zasedání Zastupitelstva města Plzně nebo při jiné vhodné slavnostní příležitosti. Opis této listiny se ukládá v Archivu města Plzně spolu s fotodokumentací předávání listiny. 

Přehled laureátů ocenění:

1945

Generálmajor Ernst E. Harmon

- vrchní velitel amerických vojsk v ČSR

Plukovník Ch. Noble

- americký důstojník, který první pronikl tankem 6. května 1945 do Plzně

Maršál Ivan Š. Koněv

- vrchní velitel sovětských vojsk v ČSR

1946

Klement Gottwald

- první tajemník ÚV KSČ, předseda vlády, občanství odňato dne 22. června 2006

1947

Msgre Dr. Jan Šrámek

- předseda československé vlády v exilu v Londýně za druhé světové války, občanství odňato dne 24. května 1948 a opět vráceno dne 22. června 2006

1948

Dr. Zdeněk Nejedlý

- za zásluhy o vybudování Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, pobočky v Plzni

Antonín Zápotocký

- předseda vlády, občanství odňato dne 22. června 2006

1967

Národní umělec Josef Skupa

- Loutkář, režisér, scénograf, dramatik

Zasloužilá umělkyně Jiřina Skupová

- loutkoherečka

Bohumil Polan

- literární kritik a spisovatel

1968

Josef Hodek

- malíř

Ludvík Svoboda

- prezident republiky (3. července)

1970

Generálplukovník G. K. Kožanov

- představitel sovětské armády, která 21. srpna 1968 okupovala Československo, občanství odňato 21. prosince 1989

Generálmajor M. F. Korotějev

- představitel sovětské armády, která 21. srpna 1968 okupovala Československo, občanství odňato dne 21. prosince 1989

1984

Ing. Karel Hoffmann

- předseda Ústřední rady odborů, občanství odňato dne 21. prosince 1989

1990

Národní umělec Jiří Trnka

- grafik, malíř, ilustrátor, tvůrce kreslených i loutkových filmů (30. března in memoriam)

Václav Havel

- prezident republiky (6. května)

Shirley Temple – Black

- velvyslankyně USA v ČSFR (6. května)

1995

Generál George Patton

- velitel 3. armády USA, jejíž jednotky osvobodily Plzeň (6. května in memoriam - občanství převzal jeho syn)

PhDr. Karel Hrubý

- politik, čestné občanství mu bylo uděleno za jeho životní dílo na kulturním a vědeckém poli i jako uznání jeho velké politické práce pro opětné nastolení demokracie v naší zemi (27. října)

1996

Generálmajor v. v. Jan Prokop

- válečný letec (31. května převzala občanství jeho manželka)

Generálmajor Antonín Liška

- válečný letec (25. října)

1998

Miroslav Horníček

- herec (10. listopadu v Divadle J. K. Tyla)

1999

Ing. Miroslav Zikmund

- cestovatel, autor cestopisných knih, statí i filmů (16. září 1999)

2001

Jiří Suchý

- spisovatel, režisér, herec, zpěvák (24. dubna v rámci Finále Plzeň 2001 v kině Elektra)

2006

Luboš Hruška

- politický vězeň a zakladatel Meditační zahrady v Plzni (7. září 2006)

2007

Miroslav Štandera

- Brigádní generál, válečný letec

2008

prof. MUDr. Zdeněk Mraček

- neurochirurg, primátor Plzně 1990-94

2009

Karel Gott

- zpěvák, nar. 14. 7. 1939 v Plzni (čestné občanství uděleno 2. 11. 2009)

Mons. František Radkovský

- první biskup nově zřízené Diecéze plzeňské (čestné občanství uděleno 17. 11. 2009)

2012

Ladislav Sutnar

- významný grafik a designér, nar. 9. 11. 1897 v Plzni (čestné občanství uděleno in memoriam 18. 10. 2012)

2016

Danuše Bělohlávková

- profesorka a propagátorka francouzského jazyka (čestné občanství uděleno 28. 10. 2016)

Ing. Ivo Hlaváček, CSc.

- sládek, výrobní a podnikový ředitel Plzeňského Prazdroje, nar. 5. 6. 1926 (čestné občanství uděleno in memoriam 28. 10. 2016)

2018

Marie Uchytilová-Kučová in memoriam

- česká sochařka a medailérka, autorka bust a plastik významných osobností české  kultury (čestné občanství uděleno 28. 10. 2018)

Zveřejněno: 10. 1. 2019, Martin Pecuch

Kam pokračovat...

Tradiční akce města Plzně