Ocenění města

 

Pečeť města Plzně

Plaketu může primátor udělit i významným zahraničním návštěvníkům města, ústavním činitelům České republiky nebo primátorům či starostům jiných měst.

Plaketa spolu s listinou s otiskem městské pečetě se předává zpravidla na zasedání zastupitelstva nebo při jiné vhodné příležitosti. Udělení je zaznamenáno v Pamětní knize města Plzně.

Přehled laureátů ocenění:

Rok 1991

váleční veteráni, kteří v r. 1945 osvobodili Plzeň:

John P. Wakefield (2. pěší divize US Army)
Earl Lovelace (2. pěší divize US Army)
Jay De Ford (2. pěší divize US Army)
Henry Walter (2. pěší divize US Army)
Harry Kaye (2. pěší divize US Army)
Robert Capps (16. pancéřová divize US Army)
Erik Petersen (16. pancéřová divize US Army)
Steven Chylinski (16. pancéřová divize US Army)
Paul Cooney (16. pancéřová divize US Army)
James Taylor (16. pancéřová divize US Army)
Harold Yeglin (97. pěší divize US Army)
Mario A. Pacelli (102. mechanizovaná kavalerie US Army)
John Schobey (Ranger US Army)
Georges Rensonnet (17. střelecký prapor, Belgie)

Rok 1992

Ing. Balda Miroslav (pracovník Škoda koncern)
PhDr. Bělohlávek Miloslav (městský archivář)
Doutlík Miroslav (šéf operety DJKT)
Plk. Flak Jiří (válečný veterán)
Hájek František (člen Junáku – svazu skautů a skautek)
Hrubý Josef (básník a překladatel)
Plk. Hruška Luboš (politický vězeň a zakladatel Meditační zahrady v Plzni)
Hýža Antonín (kněz)
Ing. Kule Lumír, CSc. (vysokoškolský pedagog, Elektrofakulta ZČU)
Pplk. Kůrka Jan (olympionik)
Plk. Liška Antonín (válečný veterán)
Motl Luboš (student, matematická olympiáda)
Palík Slavoj (účastník osvobozování města 1945)
Patera Jiří (výtvarník)
Patrovský V. (významný člen Sokola, nestarší tělocvičné organizace v ČR)
MUDr. Slípka Jaroslav, CSc. (lékař - histologie, embryologie)
Plk. Smejkal Ladislav (válečný veterán)
Sýkora Marek (trenér, lední hokej)
Šimůnek Radomír (cyklokrosař)

Rok 1993

prof. MUDr. Kos Jaroslav (lékař – anatom)
Křepinský Karel (známý plzeňský vodní skaut /Pinda/)
Prof. Langer Emil, CSc. (vysokoškolský pedagog)
Plk. Prokop Jan (válečný veterán)
Přikryl Jaroslav (odbojář po r. 1948)
Plk. Procházka Jan (válečný veterán)
Prof. Slabý Otto, CSc. (pedagog a vědec)
Lewellen Verne C. (americký veterán)
Bergler F. J. (americký veterán)
Hymas Leo Dean (americký veterán)

Rok 1994

BURMA JONES (plzeňská hudební skupin)
Hoščálková Milada (kulturní pracovnice – organizátorka koncertů vážné hudby)
Ing. arch. Janke Svatopluk (malíř, grafik, architekt)
Potůček Jaroslav (motokrosař)
Puldová Marie (dlouholetá redaktorka rozhlasové stanice Svobodná Evropa)
Ing. Zikmund Miroslav (spisovatel a cestovatel)

Rok 1995

Grant O. (válečný veterán)
Martanová J. (válečná veteránka)
Jurčuk V. (válečný veterán)
Husník Antonín (politický vězeň)
Hausner Jaroslav (výtvarní
MUDr. Koza Vladimír (lékař – hematolog)
Klausnerová Eva (publicistka)
PhDr. Ulčová Marie (etnografka)

Rok 1996

doc. PhDr. Viktor Viktora (pedagog, literární a divadelní kritik a historik)
prof. MUDr. Zdeněk Mraček (lékař – neurochirurg)
Zdeněk Živný (akademický malíř)
Jaroslav Šindelář (akademický malíř, sochař, restaurátor)
Marie Lacigová (výtvarnice)
Lubomír Brabec (kytarista)
Plk. MUDr. Jiří Zdeněk (odborný chirurg, předseda Oblast. rady čs. bojovníků za svobodu)
doc. RNDr. František Ježek rozvoj ZČU
Jiří Kučera (hokejista, reprezentoval na Mistrovství světa v hokeji /zlatá medaile/)

Rok 1997

PhDr. Jana Potužáková (ředitelka Zpč. galerie v Plzni)
P. Mgr. Michal Kaplánek (zakladatel Salesiánského středisko mládeže v Plzni)

Rok 1998

prof. MUDr. Jiří Valenta, DrSc. (přednosta chirurgické kliniky)
doc. RNDr. Jiří Holenda, CSc. (profesor ZČU)
Miloš Jindra (předseda Konfederace politických vězňů)
HC Kovopetrol (zlaté medaile v házené)

Rok 1999

František Fabian (básník, překladatel, fejetonista)

Rok 2000

PhDr. Josef Hejnic (historik)
Mgr. Jiří Hlobil (kulturní pracovník - Západočeská galerie)
Leopold Streel (belgický veterán)
James Warrender (americký veterán)
George Thompson (americký veterán)
Homer Knight (americký veterán)

Rok 2001

prof. MUDr. Alena Tomšíková, DrSc. (lékařka – mykoložka FN Plzeň)
doc. PhDr. Bohumil Jirásek, CSc. (vysokoškolský pedagog /literatura 20. st., analýza a interpretace textů/)
prof. Ing. Jaroslav Koutský, DrSc. (vysokoškolský pedagog, Strojní fakulta ZČU)
prof. MUDr. RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc. (lékař, Ústav histologie a embryologie LF UK v Plzni)
JUDr. Jan Kocina (právní zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR /kauza dálniční obchvat Plzně/)
JUDr. Milan Duda (vedoucí Právního odboru MMP /kauza dálniční obchvat Plzně/)
JUDr. Vladimír Boubela (právní zástupce Ředitelství silnic a dálnic /kauza dálniční obchvat Plzně/)
Ing. Jiří Novák (sekční šéf MMR ČR /kauza dálniční obchvat Plzně/)

Rok 2002

Ak. Arch. Karel Černý (rodák, film. režisér, držitel Oskara)
Dr. Phil. Aldemar Schiffkorn (vedoucí kanceláře pro zahraniční vztahy v kultuře, úředník hornorakouské zemské správy /„Grenzgänger“ a jiné aktivity/)
Eva Urbanová (pěvkyně /k 15. výročí zahájení mimořádné umělecké kariéry v Plzni/)

Rok 2003

neudělena

Rok 2004

PhDr. Hana Gerzanicová (rodačka, básnířka)
Bohumil Vávra (kmenový herec DJKT, perzekvovaný za události 1. 6. 1953)
Ota Lichtenberg (zakladatel Kapely 35. pěšího pluku)
PhDr. Bronislav Losenický (plzeňský kolorista, který velmi zásadně ovlivnil malířskou tradici 20. století v Plzni /za práci v Unii výtvarných umělců/)
JUDr. Dobroslav Zeman (rotarián, podílel se na restaurování rotariánské tradice v Plzni a ČR)
Dr. Phil. Martin Haas (dlouholetý starosta partnerského švýcarského Winterthuru)

Rok 2006

MUDr. Lubor Zahrádka (člen loutkového divadla J. Skupy)
Jaroslav Cuhra (disident, předseda Konfederace polit. vězňů)
Jan Kacerovský (činný v organizaci Junák, vůdce Zpč. skautského Jamboree, ředitel Masarykovy ZŠ v Plzni)
Daniel Bláha a Petr Škédl (za pomoc při záchraně postřeleného člověka)
Jan Purkart, Jan Domin, Jan Vyhnánek (zachránci zraněné dívky na Seneckém rybníku)

17. 8. 2006

William Cabaniss (americký velvyslanec v ČR)

27. 9. 2006

doc. RNDr. Jiří Holenda, CSc. (vysokoškolský pedagog ZČU /zásluhy o založení/)
doc. RNDr. František Ježek, CSc. (vysokoškolský pedagog ZČU /zásluhy o založení/)
prof. RNDr. Stanislav Míka, CSc. (vysokoškolský pedagog ZČU /zásluhy o založení/)

Rok 2007

16. 10. 2007

Shmuel Jirzi Bloch (Jiří Bloch), (rodák, jediný žijící příbuzný Jana Treichlingera /rovněž plzeňského rodáka/, hl. představitele v opeře Brundibár v Terezíně, zemřel v Osvětimi)

28. 10. 2007

Jaroslav Maršák (účastník v odboji proti nacismu)
PhDr. Ing. Ivan Martinovský (městský archivář)
František Juřička (novinář a publicista /účastník událostí v plzeňském rozhlase r. 1968/)

Rok 2008

20. 3. 2008

prof. Dr. Peter Grünberg (nositel Nobelovy ceny za fyziku 2007, nar. 18. 5. 1939 v Plzni)

17. 9. 2008

Kateřina Emmons – Kůrková (držitelka zlaté medaile z OH 2008 v Pekingu)

19. 9. 2008

Hans Schaidinger (starosta partnerského města Regensburg)

27. 10. 2008

Danuška Bělohlávková (Francouzská aliance v Plzni - podílí se na rozvoji vztahů Plzně s Francií a Belgií)

27. 10. 2008

Josefina Napravilová (plzeňská rodačka - pomoc postiženým, zvláště dětem ve II. svět. válce)

Rok 2009

25. 10. 2009

Martin Straka (kapitán, prezident a manažer HC Plzeň 1929)

28. 10. 2009

MUDr. Marcel Hájek (účastník listopadových událostí 1989 a lékařských misí ve válečných oblastech)

Alena Koenigsmarková (výtvarnice)

Ing. Richard Smola (předseda okresního klubu PTP)

Anna Srbová (pracovnice Diecézní a Městské charity Plzeň)

17. 11. 2009

PaedDr. Richard Průcha (odpůrce nástupu totalitního režimu v r. 1948)

Josef Bernard (aktivní účastník listopadových událostí 1989)

 Rok 2010

2. 9. 2010

Yukio Matsuura (starosta partnerského města Takasaki – Japonsko)

28. 10. 2010

Blanka Bohdanová (herečka, výtvarnice)

doc. MUDr. Václav Fessl, CSc. (lékař anesteziolog, chirurg)

prof. MUDr. Karel Opatrný,  DrSc. (lékař - nefrolog)

prof. Zuzana Růžičková (čembalistka)

 Rok 2011

26. 1. 2011

prof. Judith Okely (emeritní profesorka sociální antropologie na University of Hull (antropoložka))

17. 11. 2011

Doc. PhDr. Vlasta Bokůvková (organizátorka hudebních akcí, hudební publicistka, pedagožka)

MgA. Pavel Pavlovský (herec Divadla J. K. Tyla v Plzni, účastník listopadových událostí 1989)

Doc. Ing. Josef Průša, CSc. (rektor Západočeské univerzity v Plzni)

Ing. Arch. Jaroslav Soukup (urbanista a architekt)

Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc. (rektor Západočeské univerzity v Plzni)

Rok 2012

18. 1. 2012

Radovan Kodera (veřejný boj proti neonacismu, připomínání tragických důsledků holocaustu)

MUDr. Petr Riesel, CSc. (intenzivní snaha o potírání neonacismu, připomínání tragických důsledků holocaustu)

17. 11. 2012

Prof. Ing. Jindřich Musil, DrSc. (dlouholetá výzkumná činnost, další vědecké aktivity v oblasti aplikované fyziky)

Mgr. Václav Malina (dlouholeté úspěšné vedení Galerie města Plzně, vlastní výtvarná tvorba)

PhDr. František Frýda (dlouholetý rozvoj Západočeského muzea v Plzni, zvyšování jeho prestiže a významu)

Rok 2013

24. 4. 2013

HC Škoda Plzeň (získání titulu mistr České republiky Tippsport extraligy 2012/2013 v ledním hokeji)

28. 6. 2013

FC Viktoria Plzeň (získání titulu mistr České republiky ve fotbalové Gambrinus lize 2012/2013)

18. 11. 2013

Prof.  RNDr. Pavel Drábek, DrSc. (vedoucí katedry matematiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni)

Prof. MUDr. Zdeňka Ulčová-Gallová, DrSc. (lékařka a vědecká pracovnice v oboru reprodukční medicíny)

Jan Thoma, in memoriam (za vzdor a otevřený odpor vůči útisku a bezpráví v době komunistického režimu)

Rok 2014

6. 5. 2014

Doug LaViolette (předseda nadace Briana LaVioletta – podpora Slavností svobody v zahraničí)

Bob Nueske (jeden z hlavních sponzorů nadace Briana LaVioletta – podpora Slavností svobody v zahraničí)

George Patton Waters (vnuk generála G. S. Pattona – podpora Slavností svobody v zahraničí)

19. 5. 2014

Házenkářský tým Talent M.A.T. Plzeň (získání mistrovského titulu v Triglav pojišťovna extralize mužů 2013/2014 v házené)

28. 9. 2014

Prof. Ing. Gabriela Basařová, DrSc. (za významný přínos českému sladařství a pivovarnictví a za bohatou pedagogickou a publikační činnost)

Doc. MgA. Jan Burian, ředitel Divadla J. K. Tyla v Plzni v letech 1995-2013 (za dlouhodobý a významný přínos k všestrannému rozvoji Divadla J. K. Tyla v Plzni a Mezinárodního festivalu Divadlo Plzeň)

Prof. MUDr. Jan Kilian, DrSc. (za významné úspěchy ve stomatologii v oblasti vědy i praxe a za dlouholeté přínosné působení na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni)

Doc. akad. mal. Josef Mištera (za založení a vybudování Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni a její úspěšný rozvoj)

PhDr. Dagmar Svatková, ředitelka Knihovny města Plzně v letech 1990-2009 (za dlouholeté přínosné působení v plzeňských knihovnách a zvláště za úspěšné dlouhodobé vedení Knihovny města Plzně)

21. 10. 2014

Ing. Miloslav Raboch, CSc. (za dlouholeté a úspěšné vedení Nadace 700 let města Plzně a významný přínos pro kulturní a společenský život v Plzni)

5. 11. 2014

Radoslav L. Sutnar (za soustavnou péči o dílo Ladislava Sutnara a za velkorysé předávání uměleckého odkazu L. Sutnara jeho rodnému městu Plzni)

Rok 2015

28. 10. 2015

Ing.  Michal Brummel (za záchranu jednoho z nejvýznamnějších děl Adolfa Loose v Plzni)

Blanka Josephová-Luňáková, členka Divadla ALFA a kulturní a sociální aktivistka (za dlouholeté úspěšné působení v Divadle ALFA a za četné přínosné pedagogické, kulturní a sociální aktivity)

Ing. Jaroslav Mašek (za celoživotní obětavou výchovu plzeňské mládeže a za neustávající aktivity v junáckém hnutí v Plzni)

doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., emeritní rektorka Západočeské univerzity v Plzni, děkanka Fakulty zdravotnických studií ZČU (za přínosné, tvořivé a vstřícné vedení Západočeské univerzity v Plzni v období 2011-2015)

20. 11. 2015

Gianfranco kardinál Ravasi (za prezentaci města Plzně v rámci projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015)

Rok 2016

28. 10. 2016

Doc. Mgr. Karel Nováček, Ph. D., vysokoškolský pedagog (za dlouholeté a přínosné působení na katedře archeologie na Západočeské univerzitě v Plzni)

Jiří Pokorný, šéf baletu plzeňského Divadla J. K. Tyla (za dlouholeté působení v Divadle J. K. Tyla, úspěšné vedení baletního souboru a zvýšení kulturní prestiže města Plzně v oblasti baletu)

Mgr. Karel Syka, grafik a designer, učitel, ředitel ZUŠ v Jagellonské ulici (za dlouholetou pedagogickou činnost a rozsáhle aktivity v kulturní a umělecké oblasti v Plzni)

Ing. Hana Švábová, předsedkyně správní rady Nadace 700 let města Plzně (za aktivní působení a zásluhy v Nadaci 700 let města Plzně)

Rok 2017

11. 1. 2017

JUDr. Zdeněk Vlček, mistr světa veteránů v judu 2016 (za dlouhodobou vynikající reprezentaci města Plzně v ČR a zahraničí)

Rok 2018

28. 10. 2018

Břetislav Holakovský in memoriam, akademický sochař a medailér (za dlouholeté zásluhy v oboru sochařství a medailérství)

Mgr. Jan Kastner in memoriam, pedagog, filmový publicista, kulturní propagátor (za přínosné působení ve Filmovém klubu Plzeň a dlouholeté pedagogické působení)

Plukovník Josef Prokopec in memoriam, letec 310. čs. stíhací perutě Královského letectva Velké Británie (za nasazení u 310. čs. stíhací peruti a za hrdinství a odvahu prokázané za druhé světové války)

Ladislav Silovský, dlouholetý režisér Historických víkendů, znalec plzeňské historie (za dlouholeté zásluhy při organizaci Historických víkendů)

Mgr. Lilka Rybářová Ročáková, operní zpěvačka a hudební pedagožka (za zásluhy v Divadle J. K. Tyla v Plzni a dlouholetou pedagogickou činnost)

Václav Berka, obchodní sládek Plzeňského Prazdroje (za dlouholetou vynikající reprezentaci města Plzně v ČR a zahraničí)

Zveřejněno: 10. 1. 2019, Martin Pecuch

Kam pokračovat...

Tradiční akce města Plzně