Cenu 1. června převzal Václav Havel

Primátor města Plzně Pavel Rödl předal v pondělí, 1. června, na slavnostním zasedání Zastupitelstva města Plzně bývalému prezidentovi České republiky, Václavu Havlovi, Cenu 1. června. Cenu uděluje Rada města Plzně pravidelně od roku 1993 za významný přínos k objasnění a prosazení principů demokracie, svobody a spravedlnosti a za důslednou obhajobu lidských práv a svobod prostřednictvím tisku, rozhlasu a televize.

Ocenění připomíná události z roku 1953, kdy se Plzeňané otevřeně postavili proti komunistickému režimu, aby vyjádřili nesouhlas s probíhající měnovou reformou. Jednalo se o vůbec první povstání proti komunistickému režimu v tzv. střední Evropě, které však tehdejší režim utajil. Každoroční připomínka událostí roku 1953 je prostřednictvím udělování Ceny 1. června symbolickým poděkováním za statečnost, kterou občané našeho města projevili. Václav Havel převzal z rukou primátora kromě pamětního listu a zvonečku, symbolu tzv. „Dne prvého zvonění“, také věcný dar, bibliofilské vydání knihy Václava Havla Sedm úvah v originální knižní vazbě. Poté se zapsal do Pamětní knihy města Plzně.

Cena 1. června patří k nejvýznamnějším oceněním města Plzně. Uděluje ji Rada města Plzně, podnět k jejímu udělení může podat každý člen zastupitelstva nebo městského obvodu dle vlastního uvážení či na podnět občanů. Letošní ocenění Václava Havla navrhla náměstkyně primátora JUDr. Marcela Krejsová.

Fotografie z předání Ceny 1. června panu Václavu Havlovi

Fotografie z předání Ceny 1. června panu Václavu Havlovi

Fotografie z předání Ceny 1. června panu Václavu Havlovi

Fotografie z předání Ceny 1. června panu Václavu Havlovi

Fotografie z předání Ceny 1. června panu Václavu Havlovi

Fotografie z předání Ceny 1. června panu Václavu Havlovi

Držitelé Ceny 1. června

 • 1993 Pavel Tigrid -  významný český spisovatel, publicista a politik, jeden z nejvýznamnějších představitelů protikomunistického exilu
 • 1994 Fero Fenič - filmový režisér, scénárista, producent
 • 1995 Jacques Rupnik - francouzský politolog, historik, zabývá se střední a východní Evropou
 • 1996 Roger Scruton britský filosof, estetik, politolog, spisovatel a hudebník
 • 1997 Jefim Fištejn - politický komentátor, publicista, esejista
 • 1998 Adam Michnik - polský historik, esejista, publicista, patřil k předním disidentům v hnutí Solidarita
 • 1999  Doc. PhDr. Vilém Prečan, CSc. - historik, zabývá se moderními českými dějinami 
 • 2000 Ph.D. JUDr. Oto Ulč, M.A. - politolog, publicista, spisovatel, jeden z neznámějších českých exulantů
 • 2001 Petra Procházková - novinářka a humanitární pracovnice
 • 2002 Jan Šibík - fotoreportér, je známý svými fotografiemi z válečných konfliktů v Čečensku, Rwandě, Sieře Leoně, Liberii
 • 2003 Jaromír Štětina - novinář, publicista, dokumentarista, známý jako válečný zpravodaj z míst dřívějšího Sovětského svazu
 • 2004 Michal Kubal - novinář, zahraniční válečný zpravodaj
 • 2005 Ivan Medek - novinář, publicista, signatář Charty 77
 • 2006 Petruška Šustrová - novinářka, překladatelka, scénáristka, signatářka a mluvčí Charty 77
 • 2007 Jiří Stránský - spisovatel, scénárista, dramatik, překladatel
 • 2008 Sabina Slonková - investigativní žurnalistka
 • 2009 Václav Havel - bývalý prezident ČR, spisovatel, dramatik, jeden ze zakladatelů a prvních mluvčích Charty 77

Zveřejněno: 12. 7. 2009, Radek Kolářík

Tradiční akce města Plzně