Otevřená data (Open Data)

Co jsou otevřená data

Otevřená data jsou informace a čísla bezplatně a volně dostupná na internetu ve strukturované a strojově čitelné podobě a jsou zpřístupněna způsobem, který jejich využití neklade zbytečné technické či jiné překážky.

Formát a struktura otevřených dat tedy umožňuje jejich hromadné počítačové zpracování, k němuž jejich vydavatel poskytl právní svolení. Díky tomu mohou být dál volně zpracovávány, a to i v rámci softwarových aplikací.

Příkladem takových dat jsou jízdní řády, příjmy státu, seznam poskytovatelů sociálních služeb, kalendář ministra nebo měření čistoty ovzduší. Pocházejí z univerzit, nevládních organizací, soukromých firem nebo veřejné správy.

V České republice mohou uživatelé díky zákonu o svobodném přístupu k informacím zatím získávat jen část z údajů, které úřady shromažďují, a to za předpokladu, že si o to zažádají a úřad jim vyhoví. Otevřená data by měl naopak zveřejnit sám vydavatel na internetu tak, aby je všichni mohli snadno najít a stahovat. Otevřená data lze chápat i v širším smyslu - kromě informací veřejné správy lze využít i data komerčních subjektů.

Příklad: Průměrná čekací doba v minutách v průběhu dne (Občanské průkazy / cestovní doklady na Magistrátu města Plzně)

Příklad: Průměrná čekací doba v minutách v průběhu dne (Občanské průkazy / cestovní doklady na Magistrátu města Plzně)

Přínosy otevřených dat

  • Zvýšení efektivity: uvolnění dat znamená možnost je sdílet a analyzovat.
  • Podpora ekonomiky: data jsou zdrojem inovací, podnikatelských příležitostí a pracovních nabídek – lze je využít třeba v dopravě, logistice, zdravotnictví či bankovnictví. Firmy pracují s daty jako se surovinou, vytváří nad nimi aplikace, které generují přidanou hodnotu a zisk.
  • Transparentnost, zefektivnění a kontrola veřejné správy: zveřejněná data umožňují kontrolu, jak se hospodaří s daněmi nebo jaké jsou náklady institucí, které podporujeme.
  • Zapojení občanů do rozhodování: občané se mohou díky datům a analýzám kvalifikovaněji podílet na fungování státu.
  • Datová žurnalistika: otevřená data jsou nezastupitelným zdrojem informací pro média.

Město Plzeň pro uživatele připravilo specializovaný portál Open Data na https://opendata.plzen.eu.

Zveřejněno: 18. 8. 2017, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně