Univerzitní město

Západočeská univerzita v Plzni

Adresa rektorátu:Obrázek Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8
306 14 Plzeň
Česká republika

Telefon:

Ústředna: +420 377 631 111
Telefonní seznam

Fax:

Univerzitní 8: +420 377 631 112
sady Pětatřicátníků 14: +420 377 631 522

www.zcu.cz

Univerzita Karlova v Praze - Lékařská fakulta v Plzni

Adresa děkanátu:Obrázek Univerzita Karlova v Plzni
Husova 3
306 05 Plzeň
Česká republika

Telefon:

Ústředna: +420 377 593 400
Telefonní seznam

Fax:

Ústředna: +420 377 593 449

E-mail: info@lfp.cuni.cz

www.lfp.cuni.cz

Zveřejněno: 3. 3. 2013, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně