Úvod_ObčanO městěPartnerská města

Partnerská města

 

Regensburg, SRN

Regensburg, také Ratisbon, latinsky: Ratisbona, česky: Řezno, původně Castra Regina = pevnost na řece Řezné. Je čtvrtým největším městem Bavorska a správním střediskem bavorského vládního okrsku Horní Falc.   

VEDENÍ MĚSTA

Starosta města: Joachim WOLBERGS

Rada  města: 50 členů, mezi nimiž jsou i náměstci starosty

HISTORIE

Již 500 let před n. l.  se zde nacházelo   keltské osídlení a na počátku našeho letopočtu   římský legionářský tábor Castra Regina. Z tohoto období, z roku 179,  pochází jedna z nejvýznamnějších zdejších památek -  Porta Praetoria, brána, která je rovněž nejstarší výškovou stavbou Německa. Přibližně od roku 530 do poloviny 13. století byl Regensburg hlavním městem Bavorska a do tohoto období  (1135 – 46) se datuje stavba proslulého Kamenného mostu přes Dunaj. Tento most otevřel významnou mezinárodní obchodní stezku mezi severní Evropou a Benátkami a zahájil  období prosperity a rozkvětu města, které se stalo kulturním centrem jižního Německa. V roce 845 zde přijalo  14 českých velmožů v Regensburgu křesťanství  a rovněž  pražská diecéze byla později založena na základě výrazného přispění zdejšího biskupství. 1245  uděluje císař Fridrich II.  městu právo vlastní samosprávy a Regensburg pak zůstává svobodným  říšským městem až do r. 1803. Ve  zdejší starobylé  radnici měl v letech 1636 – 1806 své sídlo Stálý říšský sněm.

Po připojení okolních obcí se Regensburg  stává  v roce 1946  velkoměstem, v roce 1967 zde zahájila  výuku 4. zemská univerzita v Bavorsku. K významným datům města z posledních let patří i r. 1992, kdy byl zprovozněn říční kanál  Rýn-Mohan-Dunaj a otevřena univerzitní klinika.  Nedávných významných událostí, kterými byly návštěva papeže Benedikta XVI.  dne 12. září 2006 a předání listiny Světového kulturního  dědictví UNESCO 24. 11. 2007 byli přítomni i zástupci města Plzně.

GEOGRAFIE A DEMOGRAFIE

POLOHA: Město je situované na soutoku řek Dunaj a Řezná, na nejsevernějším ohybu Dunaje, na východě leží Bavorský les. Zeměpisné souřadnice: 49° 01' severní šířky a 12° 06' východní délky.

ROZLOHA: 80,70 km2

POČET OBYVATEL: 131 000

PODNEBÍ: Středoevropské

EKONOMIKA

Ve městě je silné zastoupení elektronických, elektrotechnických, strojírenských podniků, výroba automobilů a významné centrum informačních a  telekomunikačních technologií, biotechnologií a senzoriky. Každé třetí BMW sjede z pásu v Řezně, firma Infineon je předním výrobcem mikročipů do mobilních telefonů, sídlí zde  firmy Dallmeier electronic, Siemens,  Osram Opto i nejstarší cukrovar v Bavorsku. Další hospodářská odvětví jsou  turistický ruch, doprava a pohostinství.

VZDĚLÁNÍ

Vysoké školy:

 • UNIVERZITA – 18 tis. studentů, 12 fakult, 55 studijních oborů
 • VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ, HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ  - 6 tis. studentů
 • VYSOKÁ ŠKOLA PRO KATOLICKOU  A CHRÁMOVOU HUDBU A HUDEBNÍ PEDAGOGIKU – 60 studentů

KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

MUZEA – kromě státního a historického muzea ještě 10 dalších – např. muzeum hodin a Dunajské plavby

GALERIE – Městská galerie Leerer Beutel, Ostdeutsche Galerie, výstavní prostory v nádvoří paláce Thon-Dittmer a několik dalších galerií včetně rozsáhlých výstavních prostor v nákupním centru Donau

DIVADLA – Městské divadlo  a Divadlo am Heidplatz, v letní sezóně i prostory v nádvoří paláce Thon-Dittmer, další menší scény ve městě a různá divadla malých forem

KNIHOVNY – Univerzitní knihovna, Městská knihovna členěná na centrální část a 4 pobočky

TURISTÉ mají k dispozici 42 ubytovacích zařízení se 4 260 lůžky, autocamping a ubytovnu pro mládež a 720 gastronomických provozoven.

SPORT

Ve městě funguje 119 sportovních sdružení se 44 600 členy. K největším sportovním zařízením patří fotbalový stadion s místy pro 12 000 diváků,  Donau-Arena se dvěma krytými ledovými plochami a  místy pro 5000 diváků.  Kromě dalších sportovišť a sportovních hal jsou zde centra a zařízení pro sportovní střelbu, kanoistiku, jezdecký sport, bowling, kuželky a kulečník.

TRADIČNÍ AKCE PARTNERSKÉHO MĚSTA

BÜRGERFEST Měšťanská slavnost – každý lichý rok koncem června

BACHWOCHE – týden bachovské hudby v červnu

THURN UND TAXIS SCHLOSSFESTSPIELE - letní festival v zámku Thurnů a Taxisů

REGENSBURGER KURZFILMWOCHE - Týden krátkého filmu v listopadu

VÁNOČNÍ TRHY v období adventu s různým zaměřením

Adventní koncerty chlapeckého chrámového sboru REGENSBURGER DOMSPATZEN ve svatopetrském dómu

PARTNERSKÁ MĚSTA REGENSBURGU

 • Tempe, Arizona Spojené státy
 • Aberdeen, Velká Británie
 • Brixen, Itálie
 • Clermont-Ferrand, Francie
 • Plzeň, Česká republika
 • Budavár, Maďarsko
 • Quingdao, Čínská lidová republika
 • Oděsa, Ukrajina

HISTORIE VZTAHŮ PLZEŇ - REGENSBURG

Smlouva o partnerství mezi oběma městy byla podepsána 25. září 1993 v Plzni tehdejším primátorem profesorem Zdeňkem Mračkem a starostkou Řezna paní Christou Meier.

V období uplynulém  od podpisu smlouvy se uskutečnila celá řada akcí jako jsou  např. umělecké výstavy, vystoupení hudebních souborů, pracovní setkání zástupců obou magistrátů s cílem výměny zkušeností, jednotlivé i dlouhodobé spolupráce škol a podobně. V rámci této spolupráce se hojně vyskytují i opakující se kontakty, ke kterým kromě jiných patří prázdninové pobyty studentů  z Plzně na společném setkání dětí z partnerských měst Regensburgu, pozvání  účinkujících a oficiálních zástupců Plzně na slavnostech města Řezna pořádaných každé 2 roky.  K významným projektům patří vytvoření Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže  Tandem (založeno 1997), které má své zastoupení v Plzni a v Regensburgu. V r. 2007 byl zahájen další dlouhodobý projekt  - bylo založeno  územní sdružení Regiopol - Západní a Jižní Čechy – Horní Rakousko – Východní Bavorsko.

UŽITEČNÉ ODKAZY

Zveřejněno: 30. 11. 2017, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně