ÚvodObčanÚřad Granty a dotace

Granty a dotace

V kategorii Granty a dotace najdete přehled grantů a dotací vyhlašovaných městem Plzní nebo jeho organizacemi. Ve zvláštních případech, kdy se téma grantu týká regionální působnosti, zde najdete i granty vypisované např. ministerstvy ČR. Podrobné informace získáte v konkrétních článcích.

V důsledku novelizace vnitřního předpisu Magistrátu města Plzně QS 61-27 Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Plzně byl částečně modifikován seznam podkladů, které jsou žadatelé o dotace povinni ke svým žádostem přikládat. Dané změny a další povinnosti žadatelů o dotaci z rozpočtu města Plzně můžete najít v dokumentu Závazné pokyny a informace pro žadatele/příjemce o dotace z rozpočtu města Plzně.

Informace o dotacích přidělených žadatelům městem Plzeň v minulých letech lze získat prostřednictvím vyhledavače na stránkách http://dotace.plzen.eu. Informace obsažené na této stránce jsou pravidelně aktualizovány v závislosti na podaných žádostech a jejich projednání v příslušných orgánech města Plzně.

Oblasti grantů a dotací:Podání žádosti:
Granty a dotace v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy 
Podpora aktivit k technickému vzdělávánído 15.11.2017
Podpora tělovýchovných aktivitdo 15.11.2017
Podpora primární prevence rizikového chovánído 15.11.2017
Podpora volnočasových aktivit dětí a mládežedo 15.11.2017
  
Granty a dotace v oblasti sportu 
Podpora sportu a tělovýchovy pro rok 2018do 31.1.2018

Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně pro rok 2018

do 31.1.2018
  
Granty a dotace v oblasti prezentace a marketingu 
Dotační program pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch v roce 2017do 22.3.2017
Podpora kongresového turismuceloročně
  
Granty a dotace v oblasti kultury 
Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů 2017do 31.7.2017
Dotační program na podporu umělců v rámci rezidenčních pobytů na území statutárního města Plzeň pro rok 2018do 6.11.2017
Jednoletý dotační program na podporu rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnostido 9.10.2017
Jednoletý dotační program na podporu uměleckých a kulturních projektůdo 9.10.2017
Dotační program na podporu uměleckých a kulturních projektů k 100. výročí vzniku Československa a k připomenutí dalších významných výročí v roce 2018do 20.10.2017
  
Granty a dotace v oblasti sociálních služeb 
Dotační program Podpora zdravotně znevýhodněných občanůdo 30.6.2017
Dotační program Integrace cizinců a podpora menšinových aktivitdo 1.3.2017
Dotační program Služby a činnosti v sociální oblastido 1.3.2017
Dotační program pro poskytovatele sociálních služeb s názvem „Kofinancování sociálních služeb pro rok 2018“do 17.7.2017
  
Dotace v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence 
Dotační program Komise protidrogové a prevence kriminality na rok 2017do 10.5.2017
Dotační program v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence na rok 2018do 4.8.2017
  
Granty a dotace v oblasti životního prostředí 
Dotace z Fondu životního prostředíceloročně
  
Granty a dotace v oblasti partnerských měst a evropských záležitostí 
Dotační program Komise pro partnerská města a evropské záležitosti pro rok 2017do 31.5.2017
  
Granty a dotace v oblasti památkové péče 
Účelová dotace na obnovu nemovité kulturní památkyceloročně
Program Ministerstva kultury ČR na podporu obnovy kulturních památekdo 30.4.2017
  
Granty a dotace v oblasti podnikání a inovace 
Plzeňské podnikatelské voucherydo 11.10.2017
 
Ostatní 
Výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (1. výzva)

do 30.11.2017
(1. výzva)

Výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (5. výzva)do 20.9.2017
(5. výzva)
Výzva k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (11. výzva)do 21.12.2017
(11. výzva)
Výzva k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (12., 13. výzva)

do 31.10.2017
(12. výzva)
do 31.10.2017
(13. výzva)

Výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (14. výzva)do 17.1.2018
(14. výzva)
Výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (15. výzva)do 28.2.2018
(15. výzva)
Výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (16. výzva)do 17.1.2018
(16. výzva)
Výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (17. výzva)do 28.2.2018
(17. výzva)

Zveřejněno: 14. 12. 2017, Martin Pecuch

 

Výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI

Jedná se o výzvy z IROP – Integrovaného regionálního operačního programu, oblasti zajištění infrastruktury základních škol. Termín ukončení příjmů…

Zveřejněno: 14. 12. 2017, Martin Pecuch
Dotační program na podporu sportu a tělovýchovy pro rok 2018 (rekonstrukce, opravy a výstavba)

Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně

Zveřejněno: 13. 11. 2017, Martin Pecuch
Dotační program na podporu sportu a tělovýchovy pro rok 2018 (podpora sportu a tělovýchovy)

Podporu sportovní činnosti tělovýchovných subjektů / Pořádání sportovních akcí

Zveřejněno: 13. 11. 2017, Martin Pecuch
Nadace 700 let města Plzně vyhlásila dotace na kulturu, sport a vydavatelské projekty

V letošním roce je možnost podávání žádostí pouze v termínu od 1. prosince 2017 do 31. ledna 2018 včetně.

Zveřejněno: 9. 11. 2017, Martin Pecuch
Výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI

Jedná se o výzvy z IROP – Integrovaného regionálního operačního programu, mířící do oblasti sociálního bydlení. Termín ukončení příjmů žádosti…

Zveřejněno: 14. 12. 2017, Martin Pecuch
Výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI

Jedná se o výzvy z IROP – Integrovaného regionálního operačního programu, mířící do oblasti optimalizace a rozvoj cyklodopravy. Termín ukončení…

Zveřejněno: 6. 10. 2017, Martin Pecuch
Výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI

Jedná se o výzvy z IROP – Integrovaného regionálního operačního programu, mířící do oblasti sociálního podnikání.

Zveřejněno: 1. 9. 2017, Martin Pecuch
Formuláře na vyúčtování dotací poskytnutých pro rok 2017 v oblasti kultury

Vyúčtování těchto dotací musí příjemci dotací v souladu s uzavřenou smlouvou předložit ve stanoveném termínu na předepsaném formuláři včetně závěrečné…

Zveřejněno: 25. 8. 2017, Martin Pecuch
12

Tradiční akce města Plzně

2.12. - 23.12.2017
Adventní prohlídky
19.1. - 19.1.2018
Ples města Plzně