Úvod_ObčanÚřadVeřejné dokumentyRozpočetRozpočet města Plzně v roce 2019

Rozpočet města Plzně v roce 2019

 

Rozpočet města Plzně a střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočet města je finančním plánem, jímž se řídí financování činností města. Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. Střednědobý výhled rozpočtu města se sestavuje na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků a je východiskem pro rozhodování města o svých budoucích aktivitách. Střednědobý výhled rozpočtu města je zpracován na tři roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet.

Rozpočet města Plzně na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022 byl schválen usnesením ZMP č. 486 ze dne 13. 12. 2018.

Příloha ke stažení:

Rozpočet města Plzně na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2020 - 2022 (pdf, 7,4 MB)

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MMP v letech 2020-2022

Písemné připomínky k návrhu střednědobého výhledu mohou být zaslány na sekretariát člena Rady města Plzně Bc. Davida Šloufa, MBA, náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň nebo na sekretariát ředitelky ekonomického úřadu Ing. Hany Kuglerové, MBA, Škroupova 5, 306 32 Plzeň nejpozději do 5. února 2019.

Příloha ke stažení:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2020-2022 (pdf, 1,0 MB)

Zveřejněno: 23. 1. 2019, Martin Pecuch

Kam pokračovat...

Tradiční akce města Plzně