Doprava

Ilustrační mapa silniční dopravy

Silniční doprava

Dobré napojení Plzně na silniční síť je dáno její polohou na dálnici D 5 spojující hlavní město České republiky Prahu s Německem, kde na hraničním přechodu Rozvadov/Waidhaus navazuje německá dálnice A 6. Tato dálnice vede od českých hranic přes celé Německo až do Francie. 

Plzeň je křižovatkou tří hlavních dopravních tepen evropské dopravní sítě:

  • E 49 Německo – Vojtanov – Karlovy Vary – Plzeň – České Budějovice – Rakousko
  • E 50 Německo – Rozvadov – Plzeň – Praha - Slovensko
  • E 53 Německo – Cínovec – Praha – Plzeň – Železná Ruda – Německo

Veřejná regionální doprava a městská hromadná doprava

V Plzeňském kraji je veřejná osobní doprava zajišťována regionální železniční dopravou a veřejnou linkovou dopravou. Díky projektu Integrovaná doprava Plzeňska (IDP) je možné používat při cestování v Plzni a  okolí jednotný jízdní doklad – předplatné jízdné IDP nahrané na Plzeňské kartě. Území IDP  je od 1. 4. 2012 rozděleno na 25 tarifních zón – zóna 001 Plzeň (území města Plzně) a 24 vnějších zón (označeny čísly 021 – 131). Od 1. 1. 2015 dojde k rozšíření IDP o další 4 vnější zóny v oblasti Zbirožska. Podrobné informace o IDP najdete na www.poved.cz. Městská hromadná doprava v Plzni zahrnuje tramvajovou, trolejbusovou a autobusovou dopravu, přičemž vybrané linky trolejbusů a autobusů obsluhují i obce v okolí města Plzně. V rámci Plzně se cestující mohou navíc svézt množstvím regionálních autobusových linek, které pokračují za hranice města, a spojují krajskou metropoli s okolními obcemi. Cestující mohou k dopravě po městě a do jeho okolí využít také vlaky na všech 5 železničních tratích, které procházejí Plzní.

Veřejná mezinárodní doprava

Plzeň je spojena s Evropou prostřednictvím autobusových linek směřujících do těchto významných měst: Amsterdam, Barcelona, Bern, Bonn, Brusel, Frankfurt nad Mohanem, Luxembourgh, Londýn, Madrid, Mnichov, Paříž, Rotterdam, Stuttgart, Zürich atd. Mezinárodní vlaky vyšší kvality EuroCity a InterCity spojují Plzeń s těmito městy: Bern, Dortmund, Frankfurt nad Mohanem, Kolín nad Rýnem, Košice, Mnichov, Norimberk, Stuttgart, Zürich, Žilina.

Cyklistická doprava

Na území města Plzně vede celkem 24 km smíšených stezek pro chodce a cyklisty a 25 km stezek pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem. Plzeň leží na mezinárodní cyklotrase č. 3 Regensburg - Plzeň - Praha. Do Plzně dále vedou 3 nadregionální cyklotrasy: cyklotrasa číslo 31 vedoucí z Plzně do Nepomuku a Blatné, cyklotrasa číslo 35 z Plzně do Manětína a Žlutic a cyklotrasa Přátelství číslo 37 z Plzně do Neustadtu, která dále pokračuje do Norimberka a Paříže. Čtyřciferné lokální cyklotrasy jsou z okolí Plzně svedeny na okružní cyklotrasu 2151 (celý okruh ještě není proznačen) a na ní číselné značení těchto tras končí. Uvnitř území ohraničeného okruhem 2151 jsou číslem značeny pouze cyklotrasy nadregionální (č. 31, 35 a 37) a mezinárodní (č. 3). Ostatní trasy mají směrové ukazatele jen na jednotlivé části města, např. Slovany, Černice či Doubravka. V roce 2007 byl zprovozněn nový informační portál pro cyklisty s řadou tipů na cyklovýlety, užitečnými radami, odkazy a aktualitami: www.plzenskonakole.cz.

Užiteční odkazy: Mapy - přehled praktických mapČSAD autobusy Plzeň a.s.České dráhy a.s., České aerolinie, Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., www.poved.cz

Vzdálenosti vybraných měst od Plzně

Města v České republice
Vzdálenost v
Zahraniční města
Vzdálenost v
km
míle
km
míle
Brno
273
170
Amsterdam
850
528
České Budějovice
137
85
Barcelona
1 650
1 025
Domažlice
57
35
Berlín
368
229
Hradec Králové
189
117
Bratislava
400
249
Cheb
98
61
Brusel
810
503
Jihlava
190
118
Budapešť
620
385
Karlovy Vary
79
49
Dráždany
171
106
Klatovy
42
26
Frankfurt nad M.
423
263
Liberec
197
122
Ženeva
856
532
Mariánské Lázně
74
46
Londýn
1 150
715
Olomouc
342
213
Madrid
2 270
1 411
Ostrava
431
268
Milano
778
483
Pardubice
190
118
Mnichov
270
168
Praha
88
55
Moskva
1 850
1 150
Ústní nad Labem
142
88
Norimberk
192
119
Zlín
374
232
Paříž
920
572
Regensburg
152
94
Řím
1 100
684
Štrasburg
530
329
Varšava
730
454
Vídeň
332
206

 

Zveřejněno: 1. 12. 2014, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně