Webkamery
ÚvodTuristaB2BPlzeň - TURISMUS

Plzeň - TURISMUS

Plzeň – TURISMUS je příspěvková organizace města, jejímž hlavním úkolem je marketing a management destinace Plzeň.  Pro všechny partnery nejen z oblasti cestovního ruchu jsme strategickým partnerem garantujícím vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Zároveň provozujeme Turistické informační centrum města Plzně a Patton Memorial Pilsen. Spravujeme a zajišťujeme prohlídky Loosových interiérů v majetku města Plzně. Zabýváme se také sběrem dat, tvorbou statistik a strategickým plánovaním v oblasti cestovního ruchu.  Koordinujeme a podporujeme aktivity ostatních poskytovatelů služeb v destinaci. Spolupracujeme s regionálními a národními institucemi v oblasti cestovního ruchu.

Zřizovatelem Plzeň – TURISMUS, p.o. je statutární město Plzeň.

 

Certifikáty

  • Certifikát I. stupně Českého systému kvality služeb (platný do 29.12.2021)

Strategie a koncepční dokumenty

Platforma cestovního ruchu destinace Plzeň

  • Platforma cestovního ruchu destinace Plzeň sdružuje subjekty z veřejné i privátní sféry, jejichž společným zájmem je rozvoj a marketing destinace Plzeň. Svolavatelem a administrátorem platformy je p.o. Plzeň-TURISMUS.
  • Do roku 2018 platforma pracovala na principu samostatných setkávání 3 oborových pracovních skupin (Turistické cíle - TC, Hotely a Průvodci). V letech 2017 a 2018 se uskutečnily 3 společné workshopy k projednání Strategie rozvoje CR destinace Plzeň na období 2019 – 2023.  
  • Od roku 2019 se bude navíc každoročně konat společný odborný workshop  - Fórum cestovního ruchu destinace Plzeň, jehož cílem bude mj. představení a projednání rozvojových záměrů a marketingových plánů na další období.

Další partneři

 

Tradiční akce města Plzně